ไฟฉุกเฉินควรติดในที่สูงกว่า 2 เมตรขึ้นไป

ไฟฉุกเฉินจะให้เมื่อแหล่งกำเนิดแสงปกติล้มเหลวหรือประสบปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟฉุกเฉินมักจะทำงานผ่านแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องพึ่งพาแหล่งจ่ายไฟหลัก เวลานี้อาคารหลายแห่งมีข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการติดตั้งไฟฉุกเฉินเพื่อให้ในกรณีที่มีแสงสว่างเพียงพอที่จะให้คนนำทางออกจากอาคารในขณะที่นำทางไปรอบ ๆ สิ่งกีดขวาง ระบบไฟฉุกเฉินบางระบบทำจากหลอดไส้ แต่ระบบที่ใหม่กว่าอาจมีไดโอดเปล่งแสงความเข้มสูง (LED) ไฟฉุกเฉินมักติดตั้งในอาคารที่มีผู้อยู่อาศัยสูงรวมถึงแฟลตหอพักวิทยาลัยอาคารพาณิชย์ใหม่ ที่ต้องการให้โรงแรมที่พักอาศัยโรงพยาบาล,โรงเรียน,สถานที่ที่ได้รับอนุญาตสำนักงานร้านค้า ฯลฯ มีการติดตั้งไฟฉุกเฉินเพียงพอ ภายในอาคารควรติดตั้งไฟฉุกเฉินในพื้นที่ส่วนกลางและเส้นทางหลบหนี เส้นทางหลบหนีควรมีแสงสว่างเพียงพอและควรนำทางผู้คนให้พ้นจากสถานการณ์อันตรายอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบยังระบุว่าพื้นที่เปิดโล่งใดที่มีขนาดใหญ่กว่า 60 ตารางเมตรควรติดตั้งไฟฉุกเฉิน เป็นที่ทราบกันว่าในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินผู้คนจะเกิดความตกใจแน่นอน ดังนั้นการที่มีแสงสว่างในบริเวณนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ระเบียบเพิ่มเติมระบุว่าควรติดตั้งไฟฉุกเฉินภายใน 2 เมตร (6 ฟุต 7 นิ้ว) ในระยะทางแนวนอนเหนือสัญญาณเตือนไฟไหม้หรือเครื่องดับเพลิง ในบางกรณีมีการให้แสงฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของคนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายเพื่อให้พวกเขาทำงานได้ดีที่สุด การมีกฎระเบียบที่แน่ชัดทำให้หลายแห่งได้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้มากทีเดียว ห้างร้านซูเปอร์สโตร์ที่ติดตั้งก็เช่น โลตัส,บิ๊กซี,แมคโคร