May 2022

BigCommerce

BigCommerce ทำให้ Mollie Preferred Technology Partner

BigCommerce ซอฟต์แวร์ ค้าขายออนไลน์ ชั้นนำชื่อ Mollie ผู้ให้บริการชำระเงินจากเนเธอร์แลนด์ เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่ต้องการ ฟินเทคชาวดัตช์เสนอวิธีการชำระเงินที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ในยุโรป ข่าวดังกล่าวเป็นไปตามการขยายตัวล่าสุดของ BigCommerce ไปยังเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และเยอรมนี ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ค้าขายออนไลน์  BigCommerce มีผู้ใช้มากกว่า 60,000 รายและเป็นคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นสำหรับ Shopify และ WooCommerce Mollie ดูแลการชำระเงินของลูกค้ามากกว่า 130,000… Read More »BigCommerce ทำให้ Mollie Preferred Technology Partner